ราคาจัดฟันแบบใส จัดฟันราคา ทำฟันขาวราคา จัดฟัน ราคารากฟันเทียม ราคาฟอกสีฟัน

  • CIDC แจ้งการบริการที่เป็นราคามาตรฐาน และชัดเจนโปร่งใสไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆ โดยราคาค่าบริการ เป็นราคาที่รวมถาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • CIDC ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำแนะนำการรักษาทางทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพรังสี, การขอเอกสารการวางแผนการรักษา และค่ายา)

โปรโมชั่นทำฟัน จัดฟัน CIDC เชียงใหม่ คลินิก (อัพเดท 2022)

 
 

ราคาจัดฟัน ทำฟัน เชียงใหม่ ค่ารักษาทางทันตกรรม

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

8,500 
(โปรโมชั่น)

ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน

ชุด

4,000

ครอบฟัน

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

10,000

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

14,000

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

18,000 – 24,000

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

16,000 
(โปรโมชั่นจาก 18,000)

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics

ซี่

16,000 
(โปรโมชั่นจาก 18,000)

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics

ซี่

16,000 
(โปรโมชั่นจาก 18,000)

วีเนียร์

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

5,000 – 6,000

Porcelain Veneer : IPS Esthetics

ซี่

12,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax

ซี่

16,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax (4 ซี่ขึ้นไป)

ซี่

14,500 
(ราคาโปรโมชั่น)

Super-thin Veneer

ซี่

18,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ทำฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมฐานพลาสติก (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก

ชิ้น

5,000 – 6,000

ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก

ชิ้น

13,000 – 22,000

ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก

500

ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)

ชิ้น

20,000 – 25,000

การรักษา
ต่อ
ราคารากฟันเทียม Baht
ราคาครอบฟันบนรากเทียม

ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

1-2 ซี่

7,000

รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface

รากฟันเทียม P-I Brånemark

ซี่

30,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

14,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รากฟันเทียมไททาเนียม SIC

ซี่

30,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

19,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann SLA

ซี่

49,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

25,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รากฟันเทียม Roxolid Implants – Active Surface

รากฟันเทียม Straumann Roxolid SLA

ซี่

60,000

25,000

รากฟันเทียมทั้งปาก

2 SIC Implants + Dentures

เคส

58,000

70,000

4 SIC Implants + Dentures

เคส

116,000

80,000

SIC Swiss All-on-4 +
All Acrylic Hybrid Bridge

เคส

250,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

จัดฟันราคา

จัดฟันรอบสอง

35,000 (โปรโมชั่นตอนนี้)

จัดฟันโลหะ ราคา สำหรับนักเรียน นักศึกษา

45,000 (โปรโมชั่นตอนนี้)

จัดฟันโลหะ

49,000 – 70,000

จัดฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน

70,000 – 90,000

จัดฟันเครื่องมือDamon /3M Gemini

80,000 – 90,000

จัดฟันเครื่องมือ Damon Clear/ 3M Clarity SL

90,000 – 95,000

จัดฟันด้านใน

195,000

จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Go

69,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express

49,000 – 79,000

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite

130,000

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)

150,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Comprehensive)

165,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รีเทนเนอร์แบบใส (ทำ 1 ชิ้นฟรี 1 ชิ้น)

คู่

3,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รีเทนเนอร์แบบลวด

คู่

4,900 
(โปรโมชั่นเฉพาะคนไข้เดิม)

รีเทนเนอร์ Vivera

ชิ้น

20,000 (โปรโมชั่นตอนนี้)

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ราคาค่าทำฟัน

ขูดหินปูน และขัดฟัน

คน

1,200-2,000

เอ็กซเรย์ฟัน

เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)

ฟิล์ม

200

เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital)

ฟิล์ม

1,200

เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)

ฟิล์ม

1,200

3D CT Scan

ตำแหน่ง

5,000-10,000

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)

ด้าน

1,000

ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)

เข็ม

150

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

การรักษารากฟัน

ฟันหน้า (anterior)

ซี่

9,000

ฟันกรามน้อย (premolar)

ซี่

12,000

ฟันกราม (molar)

ซี่

15,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ถอนฟัน

ซี่

1,000 – 1,500

ถอนฟัน : แบบซับซ้อน

ซี่

2,000 – 2,500

ผ่าฟันคุด

ซี่

4,000 – 8,000

สิทธิพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตร

จัดฟันเชียงใหม่ dtac Reward
โปรทำฟันเชียงใหม่

โปรทำฟันเมืองไทยประกันชีวิต

*ราคานี้จะมีจนถึง 31 พฤษภาคม 2565

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราการแลกเปลี่ยนข้างต้น เป็นอัตรา1 usd = 32 บาท ค่าบริการในการรักษาทั้งหมดเรียกเก็บโดยใช้สกุลเงินบาทไทย

ค่าบริการการรักษา และระยะเวลาในการรักษาที่แจ้งไว้ ครอบคลุมกรณีการรักษาทางทันตกรรมตามมาตรฐานทั่วไป ( ราคาครอบฟัน, สะพานฟัน และรากฟันเทียม อาจแตกต่างไปจากราคามาตรฐานขึ้นกับราคาของวัสดุที่ใช้)

กรุณาติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามการรักษาเฉพาะของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันทันตกรรมในพื้นที่ของเรา

 

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน