ราคาจัดฟันแบบใส จัดฟันราคา ทำฟันขาวราคา จัดฟัน ราคารากฟันเทียม ราคาฟอกสีฟัน

  • CIDC แจ้งการบริการที่เป็นราคามาตรฐาน และชัดเจนโปร่งใสไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆ โดยราคาค่าบริการ เป็นราคาที่รวมถาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • CIDC ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำแนะนำการรักษาทางทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพรังสี, การขอเอกสารการวางแผนการรักษา และค่ายา)
โปรโมชั่น ขูดหินปูน 2020
โปรจัดฟันใส เชียงใหม่
โปรทำฟัน นักเรียน เชียงใหม่
โปรขูดหินปูน 2020
วีเนียร์ ราคา 2020
chiang mai teeth whitening
รากฟันเทียม ราคา

ค่ารักษา

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

8,000 
(โปรโมชั่นจาก 8,900)

ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน

ชุด

3,500

ครอบฟัน

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

10,000

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

14,000

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

18,000 – 20,000

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

18,000

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics

ซี่

18,000

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics

ซี่

18,000

วีเนียร์

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

5,000 – 6,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax

ซี่

15,000

Super-thin Veneer

ซี่

18,000

Lumineers

ซี่

23,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ทำฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก

ชิ้น

5,000 – 6,000

ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก

ชิ้น

13,000 – 22,000

ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก

500

ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)

ชิ้น

20,000 – 25,000

การรักษา
ต่อ
ราคารากฟันเทียม Baht
ราคาครอบฟันบนรากเทียม

ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

1-2 ซี่

7,000

รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface

รากฟันเทียมไททาเนียม SIC

ซี่

29,000

20,000

รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann SLA

ซี่

45,000

25,000

รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium Implants – Active Surface

รากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive

ซี่

50,000

25,000

รากฟันเทียม Roxolid Implants – Active Surface

รากฟันเทียม Straumann Roxolid SLA

ซี่

55,000

25,000

รากฟันเทียมทั้งปาก

2 SIC Implants + Dentures

เคส

58,000

70,000

4 SIC Implants + Dentures

เคส

116,000

80,000

SIC Swiss All-on-4 +
All Acrylic Hybrid Bridge

เคส

250,000

Nobel Biocare All-on-4 +
All Acrylic Hybrid Bridge

เคส

295,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

จัดฟันราคา

จัดฟันโลหะ

60,000 – 70,000

จัดฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน

70,000 – 90,000

จัดฟันเครื่องมือDamon /3M Gemini

80,000 – 90,000

จัดฟันเครื่องมือ Damon Clear/ 3M Clarity SL

90,000 – 95,000

จัดฟันด้านใน

195,000

จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Go

69,000

จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express

75,000

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite

130,000

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)

150,000

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Comprehensive)

165,000

รีเทนเนอร์

ชิ้น

3,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ราคาค่าทำฟัน

ขูดหินปูน และขัดฟัน

คน

1,200-2,000

เอ็กซเรย์ฟัน

เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)

ฟิล์ม

200

เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital)

ฟิล์ม

1,200

เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)

ฟิล์ม

1,200

3D CT Scan

ตำแหน่ง

5,000-10,000

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)

ด้าน

1,000

ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)

เข็ม

150

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

การรักษารากฟัน

ฟันหน้า (anterior)

ซี่

9,000

ฟันกรามน้อย (premolar)

ซี่

12,000

ฟันกราม (molar)

ซี่

15,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ถอนฟัน

ซี่

1,000 – 1,500

ถอนฟัน : แบบซับซ้อน

ซี่

2,000 – 2,500

ผ่าฟันคุด

ซี่

4,000 – 8,000

*ราคานี้จะมีจนถึง 31 สิงหาคม 2563

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราการแลกเปลี่ยนข้างต้น เป็นอัตรา1 usd = 32 บาท ค่าบริการในการรักษาทั้งหมดเรียกเก็บโดยใช้สกุลเงินบาทไทย

ค่าบริการการรักษา และระยะเวลาในการรักษาที่แจ้งไว้ ครอบคลุมกรณีการรักษาทางทันตกรรมตามมาตรฐานทั่วไป ( ราคาครอบฟัน, สะพานฟัน และรากฟันเทียม อาจแตกต่างไปจากราคามาตรฐานขึ้นกับราคาของวัสดุที่ใช้)

กรุณาติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามการรักษาเฉพาะของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันทันตกรรมในพื้นที่ของเรา

 

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน