ราคาจัดฟันแบบใส จัดฟันราคา ทำฟันขาวราคา จัดฟัน ราคารากฟันเทียม ราคาฟอกสีฟัน

  • CIDC แจ้งการบริการที่เป็นราคามาตรฐาน และชัดเจนโปร่งใสไม่มีค่าใช้จ่ายแอบแฝงใดๆ โดยราคาค่าบริการ เป็นราคาที่รวมถาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
  • CIDC ให้บริการตรวจสุขภาพช่องปาก และให้คำแนะนำการรักษาทางทันตกรรม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย (ไม่รวม ค่าใช้จ่ายในการถ่ายภาพรังสี, การขอเอกสารการวางแผนการรักษา และค่ายา)

Happy Dental Promotion

โปรโมชั่นทำฟัน จัดฟัน CIDC เชียงใหม่ คลินิก (อัพเดท 2023)

 
 

ราคาจัดฟัน ทำฟัน เชียงใหม่ ค่ารักษาทางทันตกรรม

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ทันตกรรมเพื่อความงาม

ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™

คน

8,500 
(โปรโมชั่น)

ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน

ชุด

4,500

ครอบฟัน

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา

ซี่

11,000 – 14,000

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2%

ซี่

15,000 – 20,000

ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50%

ซี่

19,000 – 26,000

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max

ซี่

17,000 
(โปรโมชั่น)

ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Zirconia

ซี่

19,000

วีเนียร์

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน)

ซี่

5,000 – 7,000

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax (1-4ซี่)

ซี่

16,500

เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax (5 ซี่ขึ้นไป)

ซี่

15,000 
(ราคาโปรโมชั่น)

Super-thin Veneer

ซี่

18,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ทำฟันปลอมแบบถอดได้

ฟันปลอมฐานพลาสติก (resin base denture) พร้อมฟัน 1 ซี่

ชิ้น

6,000 – 7,000

ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1 ซี่

ชิ้น

15,000 – 25,000

ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1 ซี่

500

ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture)

ชิ้น

25,000

การรักษา
ต่อ
ราคารากฟันเทียม Baht
ราคาครอบฟันบนรากเทียม

ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)

Digital Surgical Guide

1-2 ซี่

7,000

รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface

รากฟันเทียม P-I Brånemark

ซี่

34,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

15,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รากฟันเทียมไททาเนียม SIC

ซี่

44,000
(โปรโมชั่นตอนนี้)

15,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann SLA

ซี่

50,000 

25,000 

รากฟันเทียม Roxolid Implants – Active Surface

รากฟันเทียม Straumann Roxolid SLA

ซี่

60,000

25,000

รากฟันเทียมทั้งปาก

2 SIC Implants + Dentures

เคส

88,000

73,000

4 SIC Implants + Dentures

เคส

176,000

113,000

SIC Swiss All-on-4 +
All Acrylic Hybrid Bridge

เคส

300,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

จัดฟันราคา

จัดฟันรอบสอง

ผ่อนชำระครั้งละ 2,000
(โปรโมชั่นตอนนี้)

จัดฟันโลหะ

55,000 – 75,000

จัดฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน

75,000 – 90,000

จัดฟันเครื่องมือDamon /3M Gemini

85,000 – 90,000

จัดฟันเครื่องมือ Damon Clear/ 3M Clarity SL

90,000 – 99,000

จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Go

79,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express

79,000

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite

130,000

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate)

150,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Comprehensive)

165,000 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

รีเทนเนอร์

ชิ้น

3,500 

รีเทนเนอร์ Vivera

ชิ้น

22,500 
(โปรโมชั่นตอนนี้)

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ราคาค่าทำฟัน

ขูดหินปูน และขัดฟัน

คน

1,200-2,500

เอ็กซเรย์ฟัน

เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film)

ฟิล์ม

220

เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital)

ฟิล์ม

1,300

เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film)

ฟิล์ม

1,300

3D CT Scan

ตำแหน่ง

5,000-10,000

การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน

ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน)

ด้าน

1,000 – 1,500

ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน)

เข็ม

150

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

การรักษารากฟัน

ฟันหน้า (anterior)

ซี่

10,000

ฟันกรามน้อย (premolar)

ซี่

12,000 – 13,000

ฟันกราม (molar)

ซี่

15,000 -16,000

การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht

ถอนฟัน

ซี่

1,200-1,800

ถอนฟัน : แบบซับซ้อน

ซี่

2,500-3,500

ผ่าฟันคุด

ซี่

3,500-5,000

ผ่าฟันคุด : แบบซับซ้อน

ซี่

6,500-9,000

ช่องทางการชำระค่าบริการ

ช่องทางการชำระค่าบริการ

*ราคานี้จะมีจนถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566

บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาค่าบริการโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

อัตราการแลกเปลี่ยนข้างต้น เป็นอัตรา 1 usd = 35 บาท ค่าบริการในการรักษาทั้งหมดเรียกเก็บโดยใช้สกุลเงินบาทไทย

ค่าบริการการรักษา และระยะเวลาในการรักษาที่แจ้งไว้ ครอบคลุมกรณีการรักษาทางทันตกรรมตามมาตรฐานทั่วไป ( ราคาครอบฟัน, สะพานฟัน และรากฟันเทียม อาจแตกต่างไปจากราคามาตรฐานขึ้นกับราคาของวัสดุที่ใช้)

กรุณาติดต่อเราเพื่อขอความช่วยเหลือข้อมูลเกี่ยวกับแบบสอบถามการรักษาเฉพาะของคุณ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการรับประกันทันตกรรมในพื้นที่ของเรา

 

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน