การสูญเสียฟัน 1 ซี่ : ทันตกรรมรากฟันเทียม

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมรากฟันเทียม > การสูญเสียฟัน 1 ซี่

ในกรณีที่มีการหายไปของฟันเพียง 1 ซี่ การทดแทนฟันที่หายไปด้วยการฝังรากเทียมจัดว่าเป็นการที่เหมาะสมที่สุด เพราะสามารถทำหน้าที่ในการบดเคี้ยว และมีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ โดยการจะทำรากเทียมในบริเวณที่ฟันหายไปจะทำได้หรือไม่ก็ขึ้นอยู่กับปริมาณ และคุณภาพของกระดูกตรงตำแหน่งที่ฟันหายไป

single crown implant

รูปแบบต่างๆ ของการทำรากเทียม

single crown implant

Single Missing Tooth

การสูญเสียฟัน 1ซี่

Single Tooth
Several Missing Teeth

Multiple Missing teeth

การสูญเสียฟันหลายซี่

Multiple Teeth
full mouth implant denture

Full Mouth Missing Teeth

การสูญเสียฟันทั้งปาก

Full Jaw

รากฟันเทียม ต่างจากการรักษาเพื่อทดแทนฟันวิธีอื่นๆ อย่างไร

  • รากฟันเทียม ไม่มีการกรอตัดฟันข้างเคียง ต่างจากการทำสะพานฟัน ที่จะมีการกรอตัดฟันข้างเคียงเพื่อใส่ครอบฟัน
  • รากฟันเทียมช่วยลดโอกาศเกิดการละลายของกระดูกขากรรไกร ในตำแหน่งที่สูญเสียฟัน
  • รากฟันเทียมที่ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสม จะมีความทนทานต่อการใช้งานมากกว่าสะพานฟัน
  • รากฟันเทียมจะมีความใกล้เคียงฟันธรรมชาติ สามารถทดแทนฟันได้แม้ในกรณี สูญเสียฟันหลายซี่

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี ?

เชียงใหม่เดนทัลคลินิกมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงพร้อมให้บริการทันตกรรมรากเทียม

  • เรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • เราใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปักรากเทียม ที่มีการควบคุมระบบปราศจากเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด
  • เรามีการควบคุมมาตรฐานการรักษาภายใต้ระบบ ISO และ JCI
  • เราเป็นคลินิกในเครือที่ได้รับรางวัล Thailand’s award winning dental clinic
  • เราเป็นคลินิกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่สะดวกต่อการเดินทางมารับการรักษา

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน