คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

 เชียงใหม่อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล คลินิกทันตกรรม (CIDC)

Vision & Mission

“เป็นผู้นำในการให้บริการทันตกรรมในจังหวัดเชียงใหม่ โดยการให้บริการทันตกรรมแบบมืออาชีพ แก่ผู้มารับบริการทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ด้วยคุณภาพ และบริการที่เท่าเทียมกัน”Background

เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล คลินิกทันตกรรม(CIDC) เป็นคลินิกทันตกรรม ภายใต้การบริหารงานของ บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัททางทันตกรรมที่มีขนาดใหญ่ที่สุดใน ประเทศไทย เป็นบริษัทจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ MAI ประเทศไทยเป็นบริษัทของคนไทย  

ตลอดระยะเวลาการดำเนินการมามากว่า 15 ปี บริษัท เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ ได้รับรางวัลแห่งคุณภาพหลายรางวัลอาทิ เช่น

 1. ศูนย์ทันตกรรม Bangkok International Dental Center (BIDC) เป็นศูนย์ทันตกรรม แห่งแรกในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตราฐานJoint Commission International (JCI) gold standard ตั้งแต่ปี 2012
 2. เป้นบริษัททันตกรรม /ศูนยืทันตกรรม แห่งแรก และแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ไดัรับรางวัลan outstanding dental provider (category of hospital/clinics and wellness) on quality dental services winning Thailand’s prestigous Prime Minister Award 2010, 2015 ถึงสองครั้งติดต่อกัน
 3. ได้รับการโหวต โดยผู้เข้ามารับบริการทันตกรรมจากทั่วโลก ให้เป็นศูนยืทันตกรรมที่ดีที่สุดในโลก โดย Attained the Top Dental Provider within the region for the past 3 consecutive year for Global Health & Travel Awards
 4. ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นสูนย์การฝึกอบรมและฝังรากเทียม ยี่ห้อ Straumann ซึ่งเป็นรากฟันเทียมที่ใช้แพร่หลายที่สุดในโลก

 

Locations & Network

บมจ. เดนทัล คอร์ปอเรชั่น มีเครือข่ายการให้บริการทันตกรรม ครบวงจร เริ่มที่เรามี บริษัท นำเข้าวัสดุและอุปกรณ์ทันตกรรม , เรามี บริษัทผลิตชั้นงานทันตกรรม เพื่อควบคุมคุณภาพชิ้นงานได้อย่างสมบูรณ์ เรามีโรงพยาบาลทันตกรรม กรุงเทพ อินเตอร์เนชั่นแนล ซึ่งมีห้องผ่าตัดภายใต้การดมยาสลบ และห้องพักค้างคืนในกรณีผ่าตัดใหญ่ได้ เรามีศูนย์ทันนตกรรม ขนาดใหญ่ 2แห่ง เรามีคลินิกทันตกรรม ทั้งที่กรุงเทพ ภูเก็ต และเชียงใหม่ รวมทั้งหมด 15 คลินิกทันตกรรม เรามีประสบการณ์การบริหารงานคุณภาพศูนย์ทันตกรรม มากว่า 18 ปี

chiangmai dentist

บมจ.เดนทัล คอร์ปอเรชั่น จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนา ศูนย์ทันตกรรม CIDC Chiang mai dental clinic,ให้เป็นศูนย์กลางการให้บริการทันตกรรม แบบครบวงจรสำหรับภาคเหนือ ของกลุ่มบริษัท

คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ตั้งอยู่บนชั้น 3 อาคารวังคำ ปากซอย นิมมานเหมมินทร์ 3 ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้เปิดให้บริการ เฟสแรกสำหรับ การบริการทันตกรรมแล้ว

ทันตกรรมดิจิทัล เทคโนโลยีทางทันตกรรมที่ CIDC

เอกซเรย์ ฟัน ราคา
เทคโนโลยีทันตกรรม
เครื่องสแกนฟัน 3 Shape
 • เครื่องเอ็กซเรย์ซีทีสแกน(Computerized Tomography) แบบ 3 มิติ
 • เครื่องเอ็กซเรย์ภายในช่องปาก
 • เครื่องเอ็กเรย์แบบทั้งปาก และด้านข้างศรีษะ
 • ห้องตรวจ และเก้าอี้ทำฟันที่มีมาตรฐาน
 • เครื่องสแกนฟัน 3 Shape
รายละเอียดเกี่ยวกับเครื่องสแกน 3 Shape (คลิกเปิด-ปิด)


เครื่องสแกน 3 Shape เป็นเครื่องสแกนฟันจากช่องปากโดยตรง ใช้ทดแทนการพิมพ์ปากแบบเดิม ทันตแพทย์จะสแกนฟันด้วยเครื่องสแกน 3Shape ซึ่งสะดวกและรวดเร็วกว่าการพิมพ์ฟันด้วยวัสดุพิมพ์ปาก ทำให้สะดวก รวดเร็ว ลดความผิดพลาด ปลอดภัยต่อคนไข้และตัวทันตแพทย์เอง

ข้อมูลจาก : 3shape.com

เครื่องสแกนฟัน 3 Shape

มาตรฐานของการทำให้ปราศจากเชื้อ

CIDC ให้ความสำคัญต่อการรักษาทางทันตกรรมที่สะอาด และปลอดเชื้อเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสูง และมีความปลอดภัย

เทคโนโลยีการทำให้เครื่องมือปราศจากเชื้อทางทันตกรรม ได้แก่ :

 • เครื่องฆ่าเชื้อโดยไอน้ำ(autoclave)เพื่อให้เครื่องมือปราศจากเชื้อ
 • การจัดเก็บ และผนึกซองเครื่องมือเพื่อให้ปราศจากเชื้อ
 • การใช้ตัวชี้วัดการปราศจากเชื้อของเครื่องมือ
 • ระบบการทำให้หัวกรอ( Handpiece) ปราศจากเชื้อ
 • การทำความสะอาดเก้าอี้ทำฟัน(Dental unit)
chiang mai dental cleanliness

ระบบและขั้นตอนของการทำให้ปราศจากเชื้อที่ใช้ :

 • การควบคุมการจัดการคุณภาพISO
 • การควบคุมขั้นตอนในการล้าง และทำความสะอาดเครื่องมือ
 • การตรวจสอบการทำให้ปราศจากเชื้อ
 • การจัดเก็บเครื่องมือให้ปราศจากเชื้อ
กลับไปด้านบน