จัดฟันโลหะและจัดฟันเซรามิก

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมจัดฟัน > จัดฟันโลหะ จัดฟันเซรามิก

การจัดฟัน เป็นกระบวนการแก้ไขการเรียงตัวของฟัน โดยมีการใช้เรียงที่เหมาะสมในการเคลื่อนฟันให้ไปอยู่ในตำแหน่งที่ดี ทำให้ผู้ป่วยได้มีการจัดเรียงตัวที่ดี ใช้งานได้ตามเวลาที่เหมาะสม สามารถทำความสะอาดได้ง่าย

จัดฟันแบบติดเหล็ก

Metal Braces การจัดฟันโลหะ

การจัดฟันโลหะเป็นการจัดฟันแบบดั้งเดิม มีการใช้ bracket ที่เป็นโลหะ ร่วมกับลวด และ ยางอิลาสติก ในการขยับฟัน

จัดฟันเซรามิก เชียงใหม่

Clear Braces

เป็นการจัดฟันที่ยังมีการใช้ bracket แต่วัสดุที่ใช้ทำbracket ทำด้วยเซรามิก ใช้ร่วมกับลวด และยางอิลสาสติก

ทำไมต้องจัดฟัน ?

orthodontics-excessive-spacing

Excessive Spacing

orthodontics-crossbite

Cross Bite

การจัดฟันเป็นการรักษา ที่ช่วยแก้ไข :

 • ฟันซ้อนเก
 • ฟันหลังสบคร่อม
 • ฟันสบลึก
 • ฟันหน้าล่างสบคร่อม
 • ฟันยื่น
 • ฟันหน้าสบเปิด
 • ฟันห่าง

การจัดฟันไม่เพียงเป็นการรักษาเพื่อความสวยงามเท่านั้น แต่เพื่อให้คนไข้มีการเรียงตัวของฟัน และการสบฟัน ที่สามารถใช้งานในการบดเคี้ยวได้เป็นอย่างดี และสามารถดูแลรักษาสุขภาพช่องปากได้ง่าย เพื่อให้มีสุขภาพ ช่องปากที่ดีได้ยาวนาน

ทำไมต้องจัดฟัน ?

 1. การมีฟันที่ซ้อนเก หรือมีช่องว่างระหว่างฟันที่ผิดปกติ ทำให้ไม่สามารถทำความสะอาดได้สะดวก จะทำให้มีปัญหาสุขภาพในช่องปากตามมา การจัดฟันจะทำให้ฟันอยู่ในตำแหน่งการเรียงตัวที่เหมาะสม ทำให้สามารถทำความสะอาดได้ง่าย จะนำไปสู่การมีสุขภาพช่องปากที่ดี
 2. การเรียงตัวของฟันที่ไม่เหมาะสม เช่น ฟันซ้อนเก, ฟันสบคร่อม จะทำให้เกิดปัญหาของระบบบดเคี้ยวตามมาด้วยปัญหาของข้อต่อขากรรไกร อันจะทำให้เกิดความเจ็บปวด และการรักษายุ่งยากที่จะตามมา การจัดฟันจะช่วยแก้ไขปัญหาของการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ
 3. การเรียงตัวของฟันที่ไม่เหมาะสม จะทำให้ฟันธรรมชาติ มีการสึกจากการบดเคี้ยวที่ผิดปกติ และรุนแรงได้ การจัดฟันจะทำให้มีการบดเคี้ยวที่เป็นปกติและฟันมีการสึกจากการใช้งานตามธรรมชาติ
 4. การสบฟันลึก(Deep bite) หรือ ฟันสบไขว้ (Crossbite) อาจมีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตของกะโหลกศรีษะ ทำให้เกิดการผิดรูปของใบหน้าได้ การจัดฟันจะช่วยป้องกันการเกิดปัญหานี้ได้ หากตรวจพบและรักษาตั้งแต่เนิ่นๆ

ชนิดของการจัดฟันแบบติดแน่น

1. การจัดฟันแบบโลหะ มีการใช้ bracketsโลหะ ร่วมกับการใช้ยางอิลาสติก เพื่อเลื่อนฟัน
2. การจัดฟันแบบเซรามิก มีการใช้ bracketsเซรามิก ร่วมกับการใช้ยางอิลาสติก เพื่อเลื่อนฟัน
3. การจัดฟันแบบSelf-ligating มีการใช้brackets อาจเป็นโลหะ หรือเซรามิก แต่ไม่มีการใช้ยางอิลาสติก
4. การจัดฟันแบบติดเครื่องมือด้านลิ้น เป็นการจัดฟันที่ใช้การติดbrackets ที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ เพื่อติดที่ด้านที่สัมผัสลิ้นของตัวฟัน

ขั้นตอนในการจัดฟัน

การเริ่มต้นจัดฟันไม่ว่าจะเป็นการจัดฟันแบบโลหะ หรือการจัดฟันแบบใส สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ โดยการทำการนัดหมายเพื่อตรวจ และประเมินสภาพช่องปากเบื้องต้นได้ที่ CIDC เดนทัลคลินิก ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

dental

1. การรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน เพื่อประเมินว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องจัดฟันหรือไม่ อย่างไร และมีความเร่งด่วนเพียงใด รวมถึงทางเลือกของการจัดฟันที่เหมาะสม เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด

x-ray CIDC

2. การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบพิมพ์ฟัน และการถ่ายภาพรังสีแบบทั้งปาก และด้านข้างศรีษะเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

dental-chair

3. การเตรียมช่องปากให้พร้อมก่อนเริ่มการจัดฟัน ได้แก่ การขูดหินปูนเพื่อลดอาการเหงือกอักเสบ, การอุดฟันเพื่อรักษาโรคฟันผุ, การถอนฟันเพื่อเตรียมช่องว่างสำหรับการเคลื่อนฟัน เป็นต้น

human-teeth

4. การติด brackets อาจเป็นแบบโลหะ หรือแบบเซรามิกบนตัวฟัน ตามแผนการรักษาทันตกรรมจัดฟันที่เลือกไว้

agenda

5. การเข้ารับการตรวจจากทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันทุกเดือน เพื่อปรับเครื่องมือ และประเมินผลการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อผลสำเร็จของการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

dental

 6. เมื่อสิ้นสุดการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันจะทำการถอด brackets ที่ติดบนตัวฟันออก จากนั้นจะมีการถ่ายภาพรังสีเพื่อเก็บเป็นข้อมูลผลลัพท์ของการรักษาทันตกรรมจัดฟัน และพิมพ์ปากเพื่อทำเครื่องมือที่ช่วยรักษาสภาพฟัน (Dental retainer)

ทำไมต้องมาจัดฟันที่ CIDC ?

 • เรามีทันตแพทย์จัดฟันผู้เชี่ยวซาญ และมีประสบการณ์ในการจัดฟัน
 • เราใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีการควบคุมการปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด
 • เรามีการควบคุมมาตรฐานการรักษาภายใต้ระบบ ISO และ JCI
 • เราเป็นคลินิกในเครือที่ได้รับรางวัล Thailand’s award winning dental clinic
 • เราเป็นคลินิกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่สะดวกต่อการเดินทางมารับการรักษา

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน