จัดฟันดามอน (Self-ligating)

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมจัดฟัน > จัดฟันดามอน

การจัดฟันแบบดามอน เป็นการจัดฟันที่ใช้ bracket ที่มีรูปแบบต่างจาก bracket ตามปกติ ทำให้ลดแรงในการเคลื่อนฟัน แต่สามารถทำให้การจัดฟันใช้เวลาที่น้อยกว่า และจำนวนครั้งที่น้อยกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม บางครั้งถูกเรียกเป็น Speed braces

จัดฟันแบบดามอน

ทำไมต้องจัดฟันแบบดามอน ?

อยากจัดฟัน ดัดฟัน

การจัดฟันแบบดามอน เป็นทางเลือในการจัดฟันที่เหมาะกับในทุกช่วงอาย

ทำไมต้องมาจัดฟันที่ CIDC ?

  • เรามีทันตแพทย์จัดฟันผู้เชี่ยวซาญ และมีประสบการณ์ในการจัดฟัน
  • เราใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีการควบคุมการปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด
  • เรามีการควบคุมมาตรฐานการรักษาภายใต้ระบบ ISO และ JCI
  • เราเป็นคลินิกในเครือที่ได้รับรางวัล Thailand’s award winning dental clinic
  • เราเป็นคลินิกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่สะดวกต่อการเดินทางมารับการรักษา

Damon Treatment Process

Having damon braces is similar to that of metal braces or clear braces. Schedule an appointment for a complimentary checkup and consult at CIDC chiang mai dental clinic. Below are the proces steps on having damon braces :

dental

1. Check if damon braces is right for you bt a consultation with your orthodontists.

x-ray CIDC

2. During diagoses, a panoramic and celphlometric image and study model is normally taken in drawing up a treatment plan for you.

dental-chair

3. Preliminary treatments such as teeth cleaning, deep cleaning or tooth fillings are completed before the start of fixing braces on.

human-teeth

4. Damon braces are placed over teeth surfaces by your orthodontist and archwire tightened.

agenda

5. Monthly visits are made in checking the progress of your orthodontic treatment and for adjustments.

dental

 6. On completion, your dentist removes the brackets. X-rays are taken and a tooth impression made. Retainers are worn as instructed by your orthodontist.

Types of Self-ligating or Speed Braces

Therea are several brands of self-ligating braces. CIDC uses 3 main types of speed braces by:
  1. Damon Q Metal Braces: brackets are metallic with sliding mechanism
  2. Damon Clear Braces : brackets are partially clear with small amount of metal or totally clear that makes damon treatment less visible
  3. 3M Clarity Self-ligating : brackets are clear with sliding mechanism

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน