จัดฟันดามอน (Self-ligating)

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมจัดฟัน > จัดฟันดามอน

การจัดฟันแบบดามอน เป็นการจัดฟันที่ใช้ bracket ที่มีรูปแบบต่างจาก bracket ตามปกติ ทำให้ลดแรงในการเคลื่อนฟัน แต่สามารถทำให้การจัดฟันใช้เวลาที่น้อยกว่า และจำนวนครั้งที่น้อยกว่าการจัดฟันแบบดั้งเดิม บางครั้งถูกเรียกเป็น Speed braces

จัดฟันแบบดามอน

ทำไมต้องจัดฟันแบบดามอน ?

อยากจัดฟัน ดัดฟัน

การจัดฟันแบบดามอน สามารถทำได้ในทุกช่วงอายุ ทั้งเด็ก, วัยรุ่น และผู้ใหญ่ การจัดฟันแบบดามอน เป็นการใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันที่ใช้แรงที่เหมาะสมในการเคลื่อนฟัน ได้รวดเร็วกว่าการจัดฟันด้วยลวดแบบดั้งเดิม ทำให้การจัดฟันแบบดามอนใช้เวลาในการจัดฟันที่สั้นกว่า และใช้จำนวนครั้งในการพบทันตแพทย์จัดฟันน้อยกว่าจึงเหมาะกับคนไข้จัดฟันที่มีระยะเวลาจำกัด หรือไม่สามารถนัดได้บ่อยครั้ง

ชนิดของSelf-ligating หรือ Speed Braces

1. Damon Q metal braces เป็นการจัดฟันแบบดามอนที่ใช้bracketsแบบโลหะ
2. Damon Clear braces เป็นการจัดฟันแบบดามอนที่ brackets มีส่วนที่เป็นโลหะน้อยลง มีความสวยงามมากขึ้น
3. 3M Clarity Self-ligating เป็นการใช้brackets ที่เป็นเซรามิกทั้งหมด

ขั้นตอนในการรักษาการจัดฟันแบบดามอน

การจัดฟันแบบดามอน มีขั้นตอนในการรักษาที่ไม่แตกต่างจากการจัดฟันแบบโลหะ สามารถเริ่มต้นได้อย่างง่ายๆ โดยการทำการนัดหมายเพื่อตรวจ และประเมินสภาพช่องปากเบื้องต้นได้ที่ CIDC เดนทัลคลินิก ก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นตอน ดังต่อไปนี้

dental

1. การรับคำปรึกษาจากทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟัน เพื่อประเมินว่าคนไข้มีความจำเป็นต้องจัดฟันหรือไม่ อย่างไร และสามารถเลือกใช้การจัดฟันแบบดามอนหรือไม่ เพื่อให้ผลการรักษาออกมาดีที่สุด

x-ray CIDC

2. การพิมพ์ปากเพื่อทำแบบพิมพ์ฟัน และการถ่ายภาพรังสีแบบทั้งปาก และด้านข้างศรีษะเพื่อใช้ในการวางแผนการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

dental-chair

3. การเตรียมช่องปากให้พร้อมก่อนเริ่มการจัดฟัน ได้แก่ การขูดหินปูนเพื่อลดอาการเหงือกอักเสบ, การอุดฟันเพื่อรักษาโรคฟันผุ, การถอนฟันเพื่อเตรียมช่องว่างสำหรับการเคลื่อนฟัน เป็นต้น

human-teeth

4. การติดเครื่องมือดัดฟันดามอนบนตัวฟัน

agenda

5. การเข้ารับการตรวจจากทันตแพทย์เฉพาะทางด้านจัดฟันทุกเดือน เพื่อปรับเครื่องมือ และประเมินผลการรักษาทันตกรรมจัดฟัน ซึ่งในขั้นตอนนี้มีความสำคัญอย่างมากต่อผลสำเร็จของการรักษาทันตกรรมจัดฟัน

ทำไมต้องมาจัดฟันที่ CIDC ?

  • เรามีทันตแพทย์จัดฟันผู้เชี่ยวซาญ และมีประสบการณ์ในการจัดฟัน
  • เราใช้วัสดุ อุปกรณ์ที่มีการควบคุมการปราศจากเชื้ออย่างเคร่งครัด
  • เรามีการควบคุมมาตรฐานการรักษาภายใต้ระบบ ISO และ JCI
  • เราเป็นคลินิกในเครือที่ได้รับรางวัล Thailand’s award winning dental clinic
  • เราเป็นคลินิกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่สะดวกต่อการเดินทางมารับการรักษา

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน