จัดฟันแบบใส Invisalign ดีหรือไม่ ทำไมถึงเป็นที่นิยมในปัจจุบัน ?

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมจัดฟัน > จัดฟันแบบใส

การจัดฟันใสคืออะไร อินวิสไลน์หรือการจัดฟันใส เป็นการจัดฟันที่ใช้เครื่องมือจัดฟันแบบใส สามารถถอดเข้า-ออกได้ด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องติดเหล็กจัดฟัน ซึ่งการ จัดฟันแบบใส เป็นการจัดฟันที่กำลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เนื่องจากการจัดฟันแบบใสสามารถถอดเข้าออกได้ด้วยตัวเอง เมื่อรับประทานอาหาร และแปรงฟัน เครื่องมือจัดฟันชนิดนี้มีความใส ทำให้เวลาใส่เครื่องมือจัดฟันคนอื่นมองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟันที่กำลังจัดใส่อยู่ ทำให้สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปกติ

จัดฟันใส เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจัดฟันแต่ไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าจัดฟันอยู่ หรือเหมาะกับอาชีพที่ต้องพูดคุยพบปะผู้คน ต้องมีบุคลิกภาพที่ดี เช่น ผู้บริหาร นักร้อง นักแสดง พิธีกร เป็นต้น เพื่อให้การจัดฟันไม่เป็นอุปสรรคต่อหน้าที่การงาน หรือในกรณีที่เคยจัดฟันแบบติดเครื่องมือมาแล้วแต่ฟันมีการเคลื่อนตัว บิด เก เนื่องจากไม่ได้ใส่รีเทรนเนอร์ มีความต้องการที่จะ จัดฟัน ใหม่แต่ไม่อยากติดเครื่องมือแบบเดิมก็หันมาเลือกการจัดฟันแบบใสกันมากขึ้นเช่นกัน

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ราคาจัดฟันใส (อัปเดต 2023)

โปรโมชั่นทำฟัน เชียงใหม่
รีเทนเนอร์แบบใส ราคา 2566
 รายละเอียด ราคาจัดฟัน การผ่อนชำระ
ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign Go 79,000 (โปรโมชั่นจาก 99,000) เริ่มต้นที่  19,000 บาท
 รายละเอียด ราคาจัดฟัน การผ่อนชำระ
ราคาจัดฟันแบบใส Invisalign Essential 90,000 (โปรโมชั่นจาก 140,000) เริ่มต้นที่  30,000 บาท
 รายละเอียด ราคาจัดฟัน การผ่อนชำระ
จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express  79,000
 รายละเอียด ราคาจัดฟัน การผ่อนชำระ
จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite 130,000
 รายละเอียด ราคาจัดฟัน การผ่อนชำระ
จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate) 150,000
(โปรโมชั่นตอนนี้)
 รายละเอียด ราคาจัดฟัน การผ่อนชำระ
จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Comprehensive) 165,000
(โปรโมชั่นตอนนี้)

โปรโมชั่นและราคาจัดฟัน จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม

ตามแตกต่างระหว่าง อินวิสไลน์ กับการจัดฟันแบบอื่น

จัดฟันใส ราคา
จัดฟันแบบดามอน

จัดฟันใส invisalign มีความแตกต่างอย่างมากกับการจัดฟันแบบติดแน่น เนื่องจากจัดฟันใสเป็นการจัดฟันที่ใช้เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ คนไข้สามารถถอดเวลาทานข้าว แปรงฟัน ทำให้ใช้ชีวิตประจำวันง่ายขึ้น และลักษณะของเครื่องมือมีความใสทำให้มองไม่เห็นเครื่องมือจัดฟัน ซึ่งเมื่อเทียบกับการจัดฟันแบบทั่วไป เป็นการจัดฟันแบบติดเครื่องมือจัดฟันบนผิวหน้าฟันทำให้มองเห็นเครื่องมือจัดฟันได้ชัดเจน คนไข้ไม่สามารถถอดเครื่องมือเองได้ การจัดฟันลักษณะนี้ควรแปรงฟันและใช้ใหมขัดฟันตามที่ทันตแพทย์แนะนำ เนื่องจากมีเครื่องมือจัดฟันติดบนฟันตลอดเวลา 1-2 ปี ถ้าทำความสะอาดไม่ดี อาจทำให้เกิดฟันผุได้

การจัดฟันแบบใส มีกี่แบบ

การจัดฟันใสจะแบ่งตามลักษณะของการสบฟันและความซ้อนเกของฟัน ในคนไข้แต่ละราย โดยจะถูกวิเคราะห์แผนการรักษาจากศูนย์จัดฟันอินวิสไไลน์ ว่าลักษณะฟันของคนไข้แต่ละรายอยู่ในแผนการรักษาแบบไหน โดยมีแผนการรักษาทั้งหมด 4 แบบดังนี้

1. Invisalign Express   กรณีที่คนไข้มีฟันที่ซ้อนเกน้อยมาก ใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันบนล่างไม่เกิน 7 ชุด

2. Invisalign Lite   กรณีคนไข้มีฟันที่ซ้อนเกน้อย ใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันบนล่างไม่เกิน 14 ชุด

3. Invisalign Moderate  กรณีคนไข้มีฟันที่ซ้อนเกมาก ใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันบนล่างไม่เกิน 26 ชุด

4. Invisalign Comprehensive กรณีคนไข้มีฟันที่ซ้อนเก และการรักษามีความซับซ้อนมาก ใช้ชุดเครื่องมือจัดฟันบนล่าง แบบไม่จำกัดจำนวนชุดเครื่องมือ

ขั้นตอนการจัดฟันแบบใส ที่ ศูนย์จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

การจัดฟันใส จะมีขั้นตอนที่แตกต่างกับ การจัดฟันแบบติดเครื่องมือทั่วไป คือทันตแพทย์เฉพาะทาง ด้านจัดฟันใส จะต้องส่งข้อมูล เอกซเรย์ รูปถ่าย และผลการสแกนฟันของคนไข้ ไปยัง ศูนย์จัดฟันอินวิสไลน์ ที่ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อวางแผน ออกแบบ และผลิตเครื่องมือจัดฟันเฉพาะบุคคล หรือเครื่องมือจัดฟันใส invisalign clear aligner โดยมีรายละเอียดแต่ละขั้นตอนดังนี้

dental

1. ปรึกษาทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟันแบบใส เพื่อวางแผนการรักษาและเตรียมตัวก่อนจัดฟัน

x-ray CIDC

2. การทำประวัติ พิมพ์ปากก่อนจัดฟัน ถ่ายภาพถ่ายรังสี(เอกซเรย์) ถ่ายรูป

dental-chair

3.เคลียร์ช่องปาก กรณีคนไข้มีฟันผุ หินปูน รักษาโรคเหงือก หรือมีฟันที่ต้องถอน

human-teeth

4. สแกนฟันระบบดิจิตอล iTero เพื่อส่งผลสแกนให้ทางศูนย์อินวิสไไลน์ที่ สหรัฐ อเมริกาวางแผนการรักษา

agenda

5.ฟังแผนการรักษา (Clin check) ที่ทางศูนย์จัดฟันอินวิสไลน์ส่งกลับมาให้ ทันตแพทย์จะอธิบายขั้นตอนการรักษาตามแผนของศูนย์จัดฟันอินวิสไไลน์ แต่คนไข้กับทันตแพทย์สามารถปรับแผนการรักษาได้ตามความเหมาะสมของแต่ละกรณีได้

teeth

6. เมื่อคนไข้ยอมรับแผนการรักษาแล้ว ทางศูนย์จัดฟันอินวิสไลน์ จะผลิตเครื่องมือจัดฟันส่งให้ทันตแพทย์

dentist

7. ทันตแพทย์นัดหมายคนไข้มาใส่เครื่องมือ และจะให้เครื่องมือจัดฟันบางส่วนกลับไปใส่ พร้อมแนะนำการดูแลรักษาเครื่องมือ และการใส่ชุดต่อไปด้วย

dental

8. มารับเครื่องมือเพิ่มประมาณ 2-3 เดือน/ครั้ง

dentist CIDC

9. เมื่อจัดฟันเสร็จเรียบร้อยแล้ว ทันตแพทย์พิมพ์ปากทำรีเทรนเนอร์ เพื่อให้คนไข้ใส่หลังจัดฟัน

จัดฟันใสเคลื่อนฟันได้อย่างไร

 

เครื่องมือจัดฟันใสสามารถเคลื่อนฟันได้ตามชุดเครื่องมือจัดฟันแต่ละชิ้นที่ออกแบบมา ดังนั้นหากใส่เครื่องมือจัดฟันได้ตามที่ทันตแพทย์แนะนำ การจัดฟันก็เสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด และได้ฟันที่มีการเรียงตัวสวยงามตามแผนการรักษาอีกด้วย

ประโยชน์ของการจัดฟันใส

  1. เครื่องมือจัดฟันมีสีใส เมื่อใส่แล้วสามารถยิ้ม หัวเราะได้อย่างมั่นใจ เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีให้แก่ผู้ที่จัดฟันได้ดีกว่าจัดฟันชนิดอื่นๆ
  2. ระยะเวลาจัดฟันน้อยกว่าการจัดฟันแบบทั่วไป โดยเฉลี่ยจะใช้เวลาประมาณ 1-2 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความยากง่ายของสภาพฟันแต่ละบุคคลด้วย
  3. เครื่องมือจัดฟันถูกออกแบบมาเฉพาะบุคคล ทำให้สวมใส่สบาย พอดีกับช่องปากและฟัน และไม่ทำให้เกี่ยว หรือบาดกระพุ้งแก้ม เหมือนเครื่องมือทั่วไปอีกด้วย
  4. ไม่กระทบกับกิจกรรมในชีวิตประจำวัน รวมถึงลักษณะหน้าที่การงานที่ต้องใช้บุคลิกภาพและหน้าตาอีกด้วย
  5. ไม่ต้องกังวลเรื่องเศษอาหาร หรือฟันผุ เนื่องจากเครื่องมือจัดฟันถอดได้ จึงสามารถทำความสะอาดได้ปกติ
  6. ไม่ต้องมาพบทันตแพทย์บ่อย ทันตแพทย์จะให้เครื่องมือไปใส่เอง และกลับมาพบทันตแพทย์ประมาณ 2-3 เดือน/ครั้ง
อายุมีผลต่อการจัดฟันใสหรือไม่ ?
จัดฟันใส Invisalign ราคา

การจัดฟันสามารถจัดฟันได้ทุกช่วงอายุ แต่จะขึ้นอยู่กับสุขภาพภายในช่องปากและฟัน ทั้งนี้หากมีปัญหาสุขภาพช่องปาก เช่น มีฟันผุ โรคเหงือก หินปูน หรือฟันคุด จะต้องรักษาให้หายก่อนที่จะเริ่มต้นจัดฟัน หลายๆคนที่อายุเริ่มมากขึ้นฟันมีการเรียงตัวไม่เหมือนเดิม เนื่องธรรมชาติฟันของคนเรามีการเคลื่อนที่ตลอดเวลา ทำให้คนที่อายุ 40-50 ปี มาทำการรักษาจัดัฟนแบบใสมากขึ้น เพราะการจัดฟันใสไม่ต้องการจัดฟัน ทำให้ง่ายต่อการดูแลสุขภาพช่องปาก สามารถแปรงฟันและใช้ไหมขัดฟันได้ปกติ ลดปัญหาการเกิดปัญหาฟันผุระหว่างจัดฟันได้

รีวิวจัดฟันใสจากผู้รับบริการ

เลือกจัดฟันใสที่ไหนดี ?

การจัดฟัน เป็นการรักษาระยะยาว และเป็นการรักษาด้านทันตกรรมเพื่อความสวยงามร่วมกับการสร้างการสบฟันที่ดี เพื่อให้สามารถบดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นที่ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์  พร้อมให้บริการด้วยปัจจัยต่อไปนี้

1.ทันตแพทย์จัดฟัน ของเราเป็นทันตแพทย์ที่จบเฉพาะทางด้านจัดฟัน และเรียนต่อด้านจัดฟันแบบใส จึงมีประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการจัดฟัน

คุณหมอ จัดฟันแบบใส ที่ ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ คือใคร

คุณหมอที่จะจัดฟันใสจะต้องผ่านการเรียนและได้รับประกาศนียบัตรเทคนิคการ จัดฟันแบบไม่ติดเครื่องมือ invisalign ก่อน ถึงจะให้บริการจัดฟันแบบใส ที่ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ได้ ทันตแพทย์ จัดฟันใส จะต้องเป็นทันตแพทย์เฉพาะทางจัดฟัน จัดฟันก่อนที่จะเรียนจัดฟันแบบใส เพื่อความปลอดภัย และวางแผนจัดฟันได้อย่างถูกต้องตามหลักการของทันตแพทย์จัดฟัน

ทันตแพทย์เชียงใหม่

2. ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เครื่องมือทางทันตกรรมได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์

จัดฟันเชียงใหม่

3. เดินทางสะดวก บนถนนนิมมาน เพื่อให้มาพบทันตแพทย์ได้ง่ายขึ้น

แผนที่ CIDC เชียงใหม่
แผนที่การเดินทาง google map

4. การบริการที่ได้มาตรฐานสากล ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์  เป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีเครือข่ายในกรุงเทพ และจังหวัดภูเก็ต มีประสบการณ์ให้บริการทันตกรรมกว่า 20 ปี

กลับไปด้านบน