ทันตกรรมเพื่อความงาม

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมเพื่อความงาม

ทันตกรรมเพื่อความงามคืออะไร ?

ฟัน ไม่ได้สำคัญเพียงแค่ใช้ในการบดเคี้ยวอาหารเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญต่อรอยยิ้มที่สวยงาม และมีผลต่อรูปหน้า การมีรอยยิ้มที่สวยงามมีผลต่อการสร้างความมั่นใจในบุคลิกภาพของเจ้าของรอยยิ้ม ทำให้ทันตกรรมเพื่อความสวยงามเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน

ความจำเป็นในการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงามขึ้นกับสภาวะทางช่องปาก ปัญหาที่พบในช่องปาก และความต้องการของคนไข้ เป็นหลัก ทำให้การวางแผนการรักษามีได้หลายทางเลือก ได้แก่

Cosmetic Dentistry
Dental veneers

การรักษาทางทันตกรรมเพื่อความงาม

การฟอกสีฟันTeeth whitening

ในกรณีที่ฟันมีรูปร่าง และการเรียงตัวที่สวยงามอยู่แล้ว คนไข้มีปัญหาจากฟันมีสีเข้ม หรือมีคราบ
ฟัน การรักษาโดยการฟอกสีฟันเป็นการรักษาที่เหมาะสม ทำได้ง่าย และได้ผลการรักษาที่ดี

รายละเอียดเพิ่มเติม
ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

เคลือบฟันวีเนียร์ Dental veneers

ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

การเคลือบฟันวีเนียร์ เป็นการรักษาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ในการแก้ไขความบกพร่องของฟัน
ทั้งรูปร่าง สีฟัน และการเรียงตัวของฟัน

รายละเอียดเพิ่มเติม

ครอบฟันและสะพานฟัน Ceramic Crowns and Bridges

การครอบฟัน หรือสะพานฟัน ใช้เพื่อแก้ปัญหา ในฟันที่สูญเสียเนื้อฟันไปมาก ส่วนสะพานใช้ในการ
ทดแทนฟันทีหายไป

รายละเอียดเพิ่มเติม
ทันตกรรมเพื่อความงาม

อินเลย์ และออนเลย์ Inlays, Onlays and Overlays

onlays

เป็นการบูรณะฟันในกรณีฟันมีการสูญเสียเนื้อฟันไปมากจนไม่สามารถบูรณะได้ด้วยการอุดฟันใน
คลินิก การบูรณะฟันแบบนี้จะมีขั้นตอนของการทำชิ้นงานเซรามิกจากห้องแล็บทันตกรรม แล้วนำมายึดติด
บนตัวฟัน

การอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟัน Composite Resin Bonding

ในกรณีที่ฟันมีการสูญเสียเนื้อฟันจากฟันผุ หรือ แตกหักเพียงเล็กน้อยโดยที่เนื้อฟันธรรมชาติยังมีอยู่
มาก สามารถรักษาโดยการอุดฟันด้วยวัสดุอุดสีเหมือนฟันได้

resin composite dental bonding

ขั้นตอนการรักษาทางทันตกรรมเพื่อความสวยงาม

ในครั้งแรกของการรักษาทันตแพทย์จะตรวจช่องปาก และเอ็กซเรย์ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการรักษาทันกรรมเพื่อความสวยงาม ในขั้นตอนนี้คนไข้สามารถให้ข้อมูลแก่ทันตแพทย์ได้ว่ามีความต้องการ และความคาดหวังอย่างไรในการรับการรักษาทันตกรรมเพื่อความสวยงาม รวมถึงระยะเวลาที่สามารถรับการรักษา เมื่อได้ข้อมูลที่ครบถ้วนแล้วทันตแพทย์จะสามารถวางแผนการรักษาที่เหมาะสมกับคนไข้ได้

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน