ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว เปลี่ยนรอยยิ้มให้สว่างสดใสด้วยเทคโนโลยี ZOOM

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมเพื่อความงาม > ฟอกสีฟัน

การฟอกสีฟัน เป็นอีกหนึ่งทางเลือกของผู้ที่มีฟันสีคล้ำ เหลือง ทำให้ฟันกลับมาขาว สะอาด อีกครั้ง การฟอกสีฟัน ที่ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ เราใช้เทคโนโลยีการฟอกสีฟันที่สามารถเห็นผลการรักษาทันที โดยใช้เวลาในการฟอกสีฟันประมาณ 1-2 ชั่วโมง การฟอกสีฟันชนิดนี้เป็นการ ฟอกสีฟัน ที่ศูนย์ทันตกรรมโดยทันตแพทย์ มีความปลอดภัย และได้รอยยิ้มที่สะอาด สดใสขึ้น ภายในเวลาสั้นๆ

การฟอกสีฟัน เป็นการใช้ น้ำยาฟอกสีฟัน คือ ไฮโดรเจน เพอร์ออกไซด์ (Hydrogen Peroxide) หรือ คาร์บาไมด์ เพอร์ออกไซด์ (Carbamide Peroxide) ไปทำปฏิกิริยากับสารที่มีภายในฟัน ทำให้สีที่สะสมอยู่บนผิวฟันและในเนื้อฟันแตกตัวเป็นโมเลกุลเล็กๆ จึงทำให้ฟันขาวสว่างขึ้น การ ฟอกสีฟัน เป็นกระบวนการที่ไม่ส่งผลเสียถาวรต่อเนื้อฟัน ในกรณีที่ใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐาน และใช้งานอย่างถูกต้องตามคำแนะนำของทันตแพทย์, ทำฟันขาวที่ ศูนย์ทันตกรรมตกแต่งและ ศุนย์ฟอกสีฟัน Zoom จาก USA.

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สารบัญฟอกฟันขาว เชียงใหม่

ราคาฟอกสีฟัน เชียงใหม่

 รายละเอียด ราคา การผ่อนชำระ
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™ 8,500 (โปรโมชั่น)
 รายละเอียด ราคา การผ่อนชำระ
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน 4,500 (โปรโมชั่น)

โปรโมชั่น ฟอกสีฟัน เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม

ฟอกสีฟัน ต้องเตรียมตัวอย่างไร

การฟอกสีฟัน โดยทันตแพทย์ จะเริ่มจากการตรวจช่องปากและดูประวัติสุขภาพของคนไข้โดยละเอียด เพื่อช่วยประกอบการตัดสินใจว่าสามารถรับการฟอกสีฟันได้หรือไม่ จากนั้นจึงแนะนำวิธีการรักษา ฟอกสีฟัน ที่ดีและเหมาะสมที่สุด

หลังจากการฟอกสีฟันเสร็จแล้ว อาจมีผลกระทบชั่วคราวต่อฟัน เช่นอาการเสียวโดยหลังจากการฟอกสีฟันได้ประมาณ 1-3 วัน อาการเหล่านี้จะค่อยๆดีขึ้นและหายไปได้เอง น้ำยาฟอกสีฟันจะทำงานได้ดีในกรณีที่ผิวฟันสะอาด ดังนั้นจึงควรทำความสะอาดฟันหรือขูดหินปูนก่อนฟอกสีฟัน 

ประเภทของการฟอกสีฟัน

ฟอกสีฟันแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิกและการฟอกสีฟันแบบนำอุปกรณ์และน้ำยาไปทำเองที่บ้าน การเลือกวิธีของการฟอกสีฟันขึ้นอยู่กับความต้องการของแต่ละบุคคล

toothwhitening

การฟอกสีฟันที่ทำโดยทันตแพทย์ในคลินิก การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOM เป็นการ ฟอกสีฟัน แบบทำที่ศูนย์ทันตกรรม ทำการฟอกสีฟัน โดยทันตแพทย์ที่มีประสบการณ์ ใช้ระยะเวลาในการรักษา 1-2 ชั่วโมง เหตุผลที่ควรเลือกการฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOM

 • การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOM เป็นเทคโนโลยีฟอกฟันขาวที่ได้รับความนิยมไปทั่วโลก
 • การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOMเป็นวิธี การฟอกสีฟัน ที่ทำให้ฟันขาวขึ้นรวดเร็วกว่า เนื่องจากสารฟอกสีฟันที่ใช้จะมีความเข้มข้นที่มากกว่าสารฟอกสีฟันที่ใช้ทำเองที่บ้าน รวมไปถึงมีการใช้แสงชนิดพิเศษ ส่องไปที่ผิวฟันเพื่อทำให้เกิดปฏิกิริยาได้เร็วขึ้น
 • การฟอกสีฟันด้วยเทคโนโลยี ZOOMเป็นวิธีการฟอกสีฟันที่รวดเร็ว ปลอดภัย และมีประสิทธิภาพ โดยเฉลี่ยจะสามารถปรับระดับเฉดสีฟันให้ขาวขึ้นได้ 3-8 เฉดสี
 • สามารถใช้ชุดฟอกฟันที่บ้านร่วมด้วยเพื่อความขาวของฟันที่มากกว่าและอยู่ได้นานยิ่งขึ้น โดยเริ่มจากการฟอกสีฟันที่คลินิกก่อน
ฟอกสีฟัน ฟอกฟันขาว

การฟอกสีฟันแบบนำอุปกรณ์และน้ำยาไปทำเองที่บ้าน การฟอกสีฟันด้วยตัวเองที่บ้านเป็นวิธีการฟอกสีฟันโดยการใช้น้ำยาฟอกสีฟัน ร่วมกับถาดฟอกสีฟันเฉพาะบุคคล (Tray) และนำกลับไปทำเองที่บ้าน โดยตัวของผู้ใช้เอง โดยปฎิบัติตามคำแนะนำของทันตแพทย์ ขั้นตอนการฟอกสีฟันที่บ้านมีดังนี้

 • ทันตแพทย์จะทำการ พิมพ์ปาก คนไข้เพื่อสร้างแบบจำลองฟันและนำมาทำ ถาดฟอกสีฟัน ที่พอดีสำหรับผู้ใช้แต่ละคน ซึ่งจะสามารถป้องกันไม่ให้น้ำยาฟอกสีฟัน ไหลออกมาทำอันตรายต่อเหงือกหรืออวัยวะในช่องปากได้
 • การใส่ถาดฟอกสีฟัน ควรใส่วันละประมาณ 4-6 ชั่วโมง ติดต่อกันเป็นเวลา 1-2 สัปดาห์ ในเวลากลางวันหรือใส่ตลอดทั้งคืนขณะนอนหลับก็ได้ ขึ้นอยู่กับความเข้มข้นของน้ำยา ซึ่งทันตแพทย์จะแนะนำให้เหมาะสมกับแต่ละบุคคล
ฟอกสีฟันที่บ้าน

คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฟอกสีฟัน

คำแนะนำการปฏิบัติตัวหลังการฟอกสีฟัน
 • ควรดูแลรักษาสุขภาพช่องปากให้สะอาดอยู่เสมอ โดยแปรงฟันให้ถูกวิธีอย่างน้อยวันละ 2 ครั้งเช้า-เย็น หรือหลังรับประทานอาหารที่มีสีเข้มทุกครั้ง
 • หลีกเลี่ยงอาหารและเครื่องดื่มที่มีสีเข้ม เช่น ชา กาแฟ ไวน์แดง น้ำอัดลม ลูกอม หรือหลีกเลี่ยงโดยการใช้หลอดดูดแทนการดื่มจากแก้วโดยตรง รวมถึงงดสูบบุหรี่ หลังการฟอกสีฟันเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้มีคราบสีติดที่ผิวฟัน
 • งดรับประทานอาหารและเครื่องดื่มที่มีคุณสมบัติเป็นกรด อาหารรสจัด เช่น เปรี้ยวจัด หรืออาหารร้อนหรือเย็นจนเกินไป ภายหลังการฟอกสีฟัน 3-7 วัน เนื่องจากสามารถเกิดอาการเสียวฟันขึ้นได้

Q&A คำถามที่พบบ่อยในการฟอกสีฟัน

ความปลอดภัยในการฟอกสีฟัน

 • การฟอกสีฟันที่อยู่ภายใต้ดุลยพินิจของทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญถือว่ามีความปลอดภัย ในความเป็นจริงทันตแพทย์ส่วนใหญ่จะถือว่าการฟอกสีฟันต้องมีความรัดกุมระหว่างขั้นตอนการรักษาเพราะคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดแก่ผู้ป่วย การฟอกสีฟันจะไม่แนะนำสำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 13ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีที่อยู่ระหว่างการให้นมบุตร

อันตรายจากการฟอกสีฟัน

 • การฟอกสีฟันมีความปลอดภัยหากปฏิบัติตามกระบวนการและคำแนะนำจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ แต่อย่างไรก็ตามอาจมีผลกระทบบางประการที่ควรระวัง

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

chiangmaidentist

อาการเสียวฟันหลังจากฟอกฟันขาว

 • อาการฟอกฟันขาวสามารถก่อให้เกิดอาการเสียวฟันเล็กน้อยถึงมากได้ แต่อาการดังกล่าวจะเป็นอาการที่เกิดขึ้นชั่วคราว อาการดังกล่าวอาจเกิดขึ้นในขณะที่ทำการฟอกฟันขาวอยู่ที่คลีนิก หรือบางประเภทอาจเกิดอาการเสียวฟันบริเวณฟันหน้า โดยเกิดจากปฏิกิริยาตามธรรมชาติ ซึ่งอาการดังกล่าวจะลดน้อยและหายไปเองได้อาจมีอาการเสียวฟันรุนแรง ในกรณีภาวะเงือกร่น การที่ฟันหักฟันหรือการที่บูรณะฟันไปแล้วมีการสึกกร่อน อาการเสียวฟันดังกล่าวจะมีระยะเวลาประมาณ 1-2 วัน แต่อาจมีบางกรณีที่มีอาการเสียวฟันเป็นระยะเวลาเป็นเดือน บางครั้งทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญอาจแนะนำให้ใช้ยาสีฟัน ป้องกันการเสียวซึ่งมีส่วนประสมโปรแทสเสี่ยมไนเตรด

ความขาวในการฟอกสีฟัน

 • ระดับความขาวของการฟอกสีฟัน ไม่สามารถจะบอกถึงระดับความขาวของฟันได้แน่นอน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสภาพฟันของผู้ป่วยแต่ละท่าน ในผู้ป่วยบางท่านจะพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งสามารถเห็นผลหลังจากการฟอกฟันขาวได้เลย แต่ในทางกลับกันผู้ป่วยบางท่านก็จะผิดหวังกับผลลัพธ์ที่ได้ ทั้งนี้ก่อนที่จะได้รับการรักษาสามารถปรึกษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถึงผลลัพธ์ที่จะได้ รวมทั้งระยะเวลาของการรักษา ฟันที่มีสีเหลีองจะทำให้เห็นผลได้ดี สำหรับฟันที่มีสีคล้ำกว่า เช่นการรรับประทานยาแก้อักเสบ และฟันสีเทาๆ จะมีทำการฟอกสีฟันให้ฟันขาวขึ้นได้ยาก

คำถามอื่นๆในการฟอกสีฟัน : bangkoktoothwhitening.com/th/คำถามที่พบบ่อย

เลือกฟอกสีฟันที่ไหนดี ?

ที่ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เครื่องมือทางทันตกรรมได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์

จัดฟันเชียงใหม่

เดินทางสะดวก บนถนนนิมมาน เพื่อให้มาพบทันตแพทย์ได้ง่ายขึ้น

แผนที่ CIDC เชียงใหม่
แผนที่การเดินทาง google map
กลับไปด้านบน