การสูญเสียฟันหลายซี่ : ทันตกรรมรากฟันเทียม

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมรากฟันเทียม > การสูญเสียฟันหลายซี่

เป็นการรักษาโดยใช้รากฟันเทียมมาทดแทน ในกรณีที่มีฟันธรรมชาติหายไปมากกว่า 1 ซี่ โดยอาจเป็นการใส่รากเทียมทดแทนจำนวนเท่ากับซี่ฟันที่หายไป หรือเป็นการใส่รากเทียมเพื่อรองรับสะพานฟัน ในตำแหน่งที่สูญเสียฟันไป

ข้อพิจารณาในการรักษาทันตกรรมรากเทียม

  • ผู้ป่วยมีการสูญเสียฟันอย่างถาวร
  • ผู้ป่วยมีกระดูกขากรรไกรที่เพียงพอต่อการรองรับรากเทียม
Several Missing Teeth

3 Missing Teeth

2 implants with bridge of 3 unit crowns

tooth implant bridges

4 Missing Teeth

3 implants with bridge of 4 unit crowns

dental-implant-crowns

2 Missing Teeth

2 implants crowns

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี ?

dental implant chiang mai

เชียงใหม่เดนทัลคลินิกมีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียม และอุปกรณ์ที่มีมาตรฐานสูงพร้อมให้บริการทันตกรรมรากเทียม

  • เรามีทีมทันตแพทย์เฉพาะทางรากเทียมที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี
  • เราใช้วัสดุ อุปกรณ์ในการปักรากเทียม ที่มีการควบคุมระบบปราศจากเชื้อโรคอย่างเคร่งครัด
  • เรามีการควบคุมมาตรฐานการรักษาภายใต้ระบบ ISO และ JCI
  • เราเป็นคลินิกในเครือที่ได้รับรางวัล Thailand’s award winning dental clinic
  • เราเป็นคลินิกที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ที่สะดวกต่อการเดินทางมารับการรักษา

รูปแบบต่างๆ ของการทำรากเทียม

single crown implant

Single Missing Tooth

การสูญเสียฟัน 1ซี่

Single Tooth
Several Missing Teeth

Multiple Missing teeth

การสูญเสียฟันหลายซี่

Multiple Teeth
full mouth implant denture

Full Mouth Missing Teeth

การสูญเสียฟันทั้งปาก

Full Jaw

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

กลับไปด้านบน