การทำครอบฟันและสะพานฟัน

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมเพื่อความงาม > ครอบฟัน สะพานฟัน

ครอบฟัน

ครอบฟัน เป็นการบูรณะฟันเพื่อไปทดแทนเนื้อฟันที่สูญเสียไปจากการเกิดโรคฟันผุ หรือจากการแตกหักของฟันจากสาเหตุอื่นๆ หรือบางครั้งอาจใช้ในการรักษาเพื่อความสวยงาม ในการแก้ไขรูปร่าง สี และการเรียงตัวของฟัน

สะพานฟัน

สะพานฟัน เป็นการบูรณะฟัน ในกรณีที่มีการสูญเสียซี่ฟันไป จึงมีการใช้ครอบฟันที่ติดกันมาใช้ทดแทนฟันที่หายไป

tooth crown

ชนิดของครอบฟัน และสะพานฟัน

วัสดุที่ใช้ทำครอบฟัน และ สะพานฟัน ได้แก่

1.ครอบฟันโลหะ Metallic crown เป็นครอบฟันที่ทำจากโลหะล้วน ๆ ทำจาก โลหะผสม, โลหะผสมทองคำหรือ ทองคำ จึงเป็นครอบฟันมีความแข็งแรงสูง แต่มีข้อเสียในด้านความสวยงาม

2.ครอบฟันโลหะเคลือบพอร์ซเลน Porcelain fused to metal crown ) เป็นครอบฟันชนิดที่มีส่วนของโลหะเป็นฐานอยู่ด้านใน และเคลือบด้วยชั้นของพอร์สเลน จึงทำให้ครอบฟันชนิดนี้ยังคงมีความแข็งแรง และมีความสวยงามใกล้เคียงฟันธรรมชาติ

3.ครอบฟันเซรามิก All ceramic crown เป็นครอบฟันที่ไม่มีโลหะ แต่มีการใช้วัสดุเซรามิกที่มีความแข็งแรงทนทานใกล้เคียงฟันธรรมชาติ จึงทำให้ครอบฟันชนิดนี้ให้ความสวยงามที่เทียบเคียงฟันธรรมชาติได้

4.ครอบฟันคอมโพสิท Composite crown เป็นครอบฟันที่ถูกใช้เป็นครอบฟันชั่วคราว มากกว่าเป็นครอบฟันถาวร เพราะเป็นครอบฟันที่สามารถทำเสร็จได้เร็ว แต่ครอบฟันมีความแข็งแรงน้อย และทนทานต่อการใช้งาน และการเปลี่ยนสีของตัววัสดุน้อยกว่าครอบฟันชนิดอื่นๆ ที่กล่าวมา

Prosthodontists 

หมอพรอส แตกต่างจากหมอทั่วไปอย่างไร ?

พรอสโทดอนทิส (prosthodontist) คือทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการครอบฟัน สะพานฟัน การรักษาเพื้่อทดแทนฟัน รวมถึงแก้ไขระบบการสบฟันและการบดเคี้ยว การทำครอบฟัน หรือสะพานฟันจะมีการนัดหมาย 2-3 ครั้ง โดยมีระยะเวลาในการรักษา 5-14 วัน ขึ้นอยู่กับจำนวนซี่ฟันที่ต้องการบูรณะ หรือทดแทน รวมถึงสภาวะช่องปากของคนไข้อีกด้วย

วีเนียร์ฟันขาว
ตัวอย่างวีเนียร์ เชียงใหม่

ขั้นตอนในการรักษาครอบฟัน และสะพานฟัน

ขั้นตอนที่ 1 รับการปรึกษา ทันตแพทย์จะเริ่มต้นด้วยการตรวจในช่องปาก ร่วมกับการถ่ายภาพ และ ภาพถ่ายรังสี ในกรณีสูญเสียฟันหลายซี่อาจมีการพิมพ์ปาก

ขั้นตอนที่ 2 การวางแผนการรักษา ทันตแพทย์จะใช้ข้อมูลจากการตรวจ มาใช้วางแผนให้การรักษาที่เหมาะสม ทันตแพทย์อาจมีการใช้แบบจำลองฟันมาใช้ประกอบการวางแผนการรักษา

ขั้นตอนที่ 3 การกรอแต่งฟัน ในขั้นตอนนี้ ทันตแพทย์จะกรอแต่งรูปร่างของฟัน แล้วพิมพ์ฟัน จากนั้นจะส่งแยบพิมพ์ฟันไปที่แล็บทันตกรรม

ขั้นตอนที่ 4 การลองครอบฟัน สะพานฟัน หลังจากได้ครอบฟันจากแล๊บทันตกรรม ทันตแพทย์จะนำครอบฟัน หรือสะพานฟันที่ได้ มายึดติดกับฟัน

ขั้นตอนที่ 5 การตรวจซ้ำ และแก้ไข ทันตแพทย์จะนัดอีกครั้งเพื่อตรวจสอบ และแก้ไขให้แน่ใจว่า คนไข้สามารถใช้งานครอบฟัน หรือสะพานไฟันได้ตามปกติ

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ใครควรทำวีเนียร์บ้าง
กลับไปด้านบน