รากฟันเทียม การทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมรากฟันเทียม

รากฟันเทียม เป็นเทคโนโลยีการทดแทนฟันธรรมชาติที่สูญเสียไป เช่นจากการถอน ฟันแตก หรือฟันผุลึกเป็นต้น รากฟันเทียม ผลิตจากวัสดุไททาเนียม หรือวัสดุผสมเซรามิค ซึ่งสามารถเข้ากับร่างกายของมนุษย์ได้ดี ออกแบบมาเพื่อใช้ยึดติดกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ในตำแหน่งที่สูญเสียรากฟันธรรมชาติไป ซึ่งตัวรากฟันเทียมนี้จะสามารถรองรับการใส่ครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมทั้งปากเพื่อให้สามารถใช้บดเคี้ยวอาหารได้อย่างมีประสิทธิภาพเสมือนฟันธรรมชาติ

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สารบัญรากฟันเทียม เชียงใหม่

โปรโมชั่นรากฟันเทียม 2020

รากฟันเทียม ราคา

โปรโมชั่นและราคารากฟันเทียม เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม

ประเภทของการทดแทนฟันสูญเสียไป

single crown implant

การสูญเสียฟัน 1 ซี่

รายละเอียดเพิ่มเติม
Several Missing Teeth

การสูญเสียฟันหลายซี่

รายละเอียดเพิ่มเติม
full mouth implant denture

การสูญเสียฟันทั้งปาก

รายละเอียดเพิ่มเติม

ขั้นตอนการฝังรากฟันเทียม เชียงใหม่

 1. ทันตแพทย์รากเทียม จะทำการตรวจในช่องปากรวมถึงการถ่ายภาพเอกซเรย์ , CT Scan และพิมพ์แบบจำลองฟันเพื่อวินิจฉัย และวางแผนการรักษาที่ถูกต้องและเหมาะสมกับแตละบุคคล
 2. ทำการผ่าตัดเพื่อฝังรากเทียมที่กระดูกขากรรไกร จากนั้นรอให้รากเทียมผสานติดกับกระดูกโดยทั่วไปจะใช้ระยะเวลาประมาณ 3-6 เดือนจึงจะนัดผู้ป่วยกลับมาเพื่อประเมินอีกครั้ง
 3. เมื่อรากเทียมยึดติดแน่นสนิทดีแล้ว ทันตแพทย์จะทำการพิมพ์ฟันและดำเนินขั้นตอนทางเทคนิคทันตกรรมเพื่อทำครอบฟัน สะพานฟัน หรือฟันปลอมต่อไป
 4. หลังจากใส่รากเทียมรวมถึงฟันปลอมในช่องปากแล้ว ทันตแพทย์จะนัดตรวจการใช้งานและสุขภาพฟันทั่วไปทุกๆ6 เดือน
ทันตกรรมรากเทียม

รูปแบบการฝังรากฟันเทียมพร้อมครอบฟัน

รากฟันเทียมแบบ Immediate loading

เป็นการทำรากฟันเทียมที่ทำการต่อส่วนของทันตกรรมประดิษฐ์ เช่น ครอบฟันไม่ว่าจะเป็นแบบชั่วคราว หรือแบบถาวร ไปที่รากฟันเทียมพร้อมกับขั้นนตอนในการฝังรากฟันเทียม โดยจะช่วยลดระยะเวลาของการรอการยึดติดของรากเทียม และช่วยในเรื่องของความสวยงามเนื่องจากคนไข้จะสามารถมีฟันทดแทนได้อย่างรวดเร็ว

รากฟันเทียมแบบ Immediate Placement

เป็นการฝังรากเทียมทันทีพร้อมกับการถอนฟันธรรมชาติ โดยมีข้อดี คือลดขั้นตอนและระยะเวลาในการรอการหายตัวของแผลตามปกติ อีกทั้งยังช่วยลดการละลายของกระดูก ลดโอกาสการเกิดเหงือกร่นอีกด้วย

โดยตำแหน่งฟันที่เหมาะจะทำด้วยวิธีนี้มักจะเป็นฟันหน้า หรือฟันกรามน้อย รวมถึงไม่มีพยาธิสภาพที่ปลายรากฟันของฟันที่จะถอน และต้องมีปริมาณกระดูกในบริเวณที่จะทำเพียงพอให้รากฟันเทียมยึดอยู่ได้

รากฟันเทียมแบบ Conventional

การฝังรากเทียมโดยขั้นตอนทั่วไป เริ่มจากการถอนฟันธรรมชาติเดิมที่มีในช่องปาก และรอให้มีการหายของแผล จากนั้นทำการผ่าตัดเล็กเพื่อฝังรากเทียมลงไปในกระดูกขากรรไกร หลังจากฝังรากเทียมแล้วจะต้องรอให้รากเทียมและกระดูกยึกติดกันเต็มที่ ประมาณ 3-4 เดือนขึ้นอยู่กับลักษณะของกระดูก และทันตแพทย์ก็จะทำฟันเทียมยึดกับรากเทียมต่อไป

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียมโดยทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการปลูกรากฟันเทียม โดย ผศ.รท.ทพ.ปรีดา พึ่งพาพงศ์ ทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญประจำศูนย์ทันตกรรม บางกอก อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ (BIDC)

ศูนย์ทันตกรรม BIDC (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ศูนย์ทันตกรรม BIDC ได้รับการรับรองมาตราฐาน JCI accredited จากประเทศสหรัฐอเมริกา เราให้การรักษาทันตกรรม และโดยทันตแพทย์เฉพาะทางแต่ละสาขา ศูนย์ทันตกรรม BIDC ยังเพียบพร้อมด้วยเทคโนโลยีทางทันตกรรม ด้วยราคาค่ารักษาระดับมาตรฐานสำหรับคนไข้ เรายังให้ความสำคัญกับการทำปลอดเชื้อเครื่องมือทันตกรรมเป็นอย่างยิ่ง รวมถืงสถานที่ให้การรักษาทันตกรรมที่สะอาด สะดวกสบาย

www.bangkokdentalcenter.com

ข้อดีของการทำ รากฟันเทียม

 • ไม่ต้องสูญเสียเนื้อฟันซี่ข้างเคียงเหมือนการทำสะพานฟัน
 • เพิ่มความมั่นใจในการพูด การออกเสียง ช่วยให้บุคลิกภาพกลับมาดีดังเดิม
 • เพิ่มความสามารถในการบดเคี้ยว ใช้งานเสมือนฟันธรรมชาติมากกว่าฟันปลอมชนิดอื่นๆ
 • ช่วยคงสภาพกระดูกบริเวณที่สูญเสียฟัน ไม่ให้มีการสูญเสียหรือละลายไป อันเนื่องมาจากการสูญเสียฟัน
Dental Implants

คำถามที่พบบ่อยเกี่ยวกับการทำรากเทียม

ข้อจำกัดของการทำรากฟันเทียม

 1. ผู้ที่มีกระดูกในขากรรไกรไม่เพียงพอในบริเวณที่จะทำการฝังรากเทียม (ในบางกรณีสามารถแก้ไขได้ด้วยการปลูกกระดูกร่วมกับการฝังรากเทียม)
 2. สาเหตุทางด้านสุขภาพ หรือโรคประจำตัวบางอย่างที่ทำให้สภาพช่องปากแลกระดูกขากรรไกรไม่เหมาะกับการฝังรากเทียม เช่น โรคกระดูกพรุน หรือโรคมะเร็งที่ได้รับการฉายแสงเป็นต้น
 3. ผู้ที่สูบบุหรี่จะมีความเสี่ยงที่จะทำให้เกิดความล้มเหลวในการรักษา
 4. ผู้ที่ยังอยู่ในวัยเจริญเติบโต โดยควรที่จะรับการฝังรากเทียมหลังจากที่หมดการเจริญเติบโตของใบหน้าและขากรรไกรแล้ว

รีวิวการรักษารากฟันเทียม

ทำรากฟันเทียมที่ไหนดี ?

ที่ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เครื่องมือทางทันตกรรมได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์

จัดฟันเชียงใหม่

เดินทางสะดวก บนถนนนิมมาน เพื่อให้มาพบทันตแพทย์ได้ง่ายขึ้น

แผนที่ CIDC
แผนที่การเดินทาง google map

การบริการที่ได้มาตรฐานสากล ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์  เป็นศูนย์ทันตกรรมที่มีเครือข่ายในกรุงเทพ และจังหวัดภูเก็ต มีประสบการณ์ให้บริการทันตกรรมกว่า 20 ปี

กลับไปด้านบน