ทันตกรรมทั่วไปที่เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม

บริการทางทันตกรรม > ทันตกรรมทั่วไป

ทำไมต้องไปหา หมอฟัน? โดยทั่วไปคนจะคิดว่าควรไปหา หมอฟัน เมื่อรู้สึกว่าฟันมีปัญหาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นปวดฟัน,ฟันแตกหัก หรือฟันเป็นรู แต่ในความเป็นจริงคนไข้สามารถพบทันตแพทย์เพื่อรับการตรวจฟัน อย่างสม่ำเสมอ เพื่อป้องกันปัญหาที่จะเกิดกับช่องปากในอนาคต หรือหากตรวจพบก็สามารถแก้ไขได้โดยเร็ว ก่อนที่ปัญหาจะลุกลาม อันจะทำให้ต้องเกิดการสูญเสียฟันไปในที่สุด

ทำไมต้องไปหา หมอฟัน

ปรึกษาปัญหาจัดฟัน ดัดฟัน ฟรี จากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

สารบัญทันตกรรมทั่วไป

ราคาทันตกรรมทั่วไป เชียงใหม่

 รายละเอียด ราคาจัดฟัน การผ่อนชำระ
ขูดหินปูนและขัดฟัน 1,200-2,500

โปรโมชั่นและราคาจัดฟัน จัดฟันแบบใส เชียงใหม่ เดนทัล คลินิกทันตกรรม

ทันตกรรมป้องกัน (Preventive Dentistry) คืออะไร ?

ทันตกรรมป้องกันเป็นการรักษาที่สามารถทำได้อย่างสม่ำเสมอ โดยที่ไม่จำเป็นต้องรอให้เกิดปัญหาที่รุนแรงจึงเป็นการรักษาที่ไม่เสียค่าใช้จ่ายมากมาย และยังช่วยให้มีสุขภาพช่องปากที่ดีในระยะยาว

  1. การตรวจสุขภาพช่องปาก (Oral Examination) ทันตแพทย์จะทำการตรวจฟันอย่างละเอียด อาจร่วมกับการใช้ intraoral scanner รวมถึงการใช้ภาพถ่ายรังสี(x-ray) เพื่อตรวจหาโรค และการลุกลามของโรค รวมถึงฟันผุ เพื่อการวินิจฉัยโรค และวางแผนการรักษาที่เหมาะสมต่อไป
  2. การถ่ายภาพรังสี (Dental X-ray) ทันตแพทย์จะใช้ภาพถ่ายรังสีเป็นข้อมูลร่วมกับการตรวจสภาวะในช่องปาก รวมถึงใช้ค้นหารอยโรคที่เกิดขึ้น เช่น ฟันผุ, ฟันคุด เป็นต้น
  3. การขูดหินปูน ( Teeth cleaning ) ทันตแพทย์จะกำจัดแผ่นคราบจุลินทรีย์ และหินน้ำลาย โดยการใช้เครื่อง ultrasonic แล้วทำการขัดฟันด้วยผงขัด เพื่อทำความสะอาดผิวฟัน
  4. การเคลือบฟลูออไรด์ (Fluoride application) ฟลูออไรด์เป็นแร่ธาตุที่มีความสำคัญต่อความแข็งแรงของเคลือบฟัน และยังยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่ทำให้เกิดการโรคในช่องปาก โดยฟลูออไรด์ที่ใช้ในทางทันตกรรมจะเป็นฟลูออไรด์ความเข้มข้นสูงในรูปของวานิช,เจล
  5. Minimally invasive direct restoration ในกรณีที่ทันตแพทย์ตรวจพบฟันที่มีหลุมร่องฟันที่ลึก หรือรอยผุขนาดเล็กๆ โดยสามารถบูรณะฟันด้วยการเคลือบหลุมร่องฟัน ซึ่งไม่จำเป็นต้องกรอตัดเนื้อฟันเป็นจำนวนมาก ทำให้เกิดผลสำเร็จในการรักษาที่ดี เช่น การเคลือบหลุมร่องฟัน, preventive resin restoration
ทำไมต้องไปหา หมอฟัน
ตรวจสุขภาพฟัน จำเป็น ?

สาเหตุของการเกิดโรคในช่องปาก

สาเหตุหลักของการเกิดโรคในช่องปาก เกิดจากแผ่นคราบจุลินทรีย์( dental plaque ) เป็นกลุ่มแบคทีเรียที่เกาะกลุ่มกันเป็นคราบนิ่มๆบนตัวฟัน จะเติบโตโดยอาศัยเศษอาหาร แบคทีเรียจะย่อยอาหารทำให้เกิดน้ำตาลและสภาวะในช่องปากจะกลายเป็นกรด ซึ่งจะกัดกร่อนเคลือบฟัน จนทำให้เกิดโรคฟันผุ ( dental caries ) และแผ่นคราบจุลินทรีย์นิ่มๆ ที่เกาะบนตัวฟัน เมื่อไม่ได้รับการทำความสะอาดอย่างถูกวิธี ก็จะกลายไปเป็นหินปูน อันเป็นสาเหตุของ โรคทางปริทันต์หรือโรคเหงือกอักเสบ (Periodontaldisease)

โรคเหงือกอักเสบ

ตรวจสุขภาพฟันจำเป็นหรือไม่ ?

การมาพบทันตแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพฟันนั้น ควรทำเป็นประจำทุกๆ 6 เดือน เป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งทันตแพทย์จะทำการตรวจสุขภาพฟันหรือร่วมกับการเอ็กซเรย์เพื่อตรวจหาฟันผุ หากพบว่ามีฟันผุหรือมีคราบหินปูน ก็สามารถทำการรักษาได้ทันทีก่อนที่จะมีหินปูนมากขึ้น หรือฟันผุใหญ่ขึ้้น พร้อมทั้งให้คำแนะนำเรื่องการแปรงฟันที่ถูกวิธี

การรักษาโรคเหงือก

เลือกทำฟันที่ไหนดี ?

ที่ศูนย์ทันตกรรมเชียงใหม่ อินเตอร์ เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์  สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน เครื่องมือทางทันตกรรมได้รับการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้องตามหลักการแพทย์

จัดฟันเชียงใหม่

เดินทางสะดวก บนถนนนิมมาน เพื่อให้มาพบทันตแพทย์ได้ง่ายขึ้น

แผนที่ CIDC เชียงใหม่

แผนที่การเดินทาง google map

กลับไปด้านบน