จัดฟัน ดัดฟัน, จัดฟันแบบใส Invisalign, รากฟันเทียม, ฟอกฟันขาว

การบริการด้านทันตกรรม

ศูนย์ทันตกรรมที่ให้บริการทางทันตกรรมด้วยเทคโนโลยี และวัสดุอุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน

บริการทันตกรรม

ทันตกรรมทั่วไป

  • ตรวจสุขภาพฟัน ให้คำปรึกษาและวางแผนการรักษา
  • การอุดฟัน และการเปลี่ยนวัสดุอุดฟันเก่า
  • การขัดฟัน และ ขูดหินปูน

ทันตกรรมเพื่อความงาม

  • เคลือบผิวฟันวีเนียร์
  • การฟอกสีฟัน ทำฟันขาว
  • ครอบฟัน และ สะพานฟัน
  • Inlay และ Onlay
  • อุดฟันด้วยวัสดุเรซินสีเหมือนฟัน
ทันตกรรมเพื่อความงาม