ทันตแพทย์จัดฟัน ทันตแพทย์รากฟันเทียม ทันตแพทย์เชียงใหม่ หมอฟันเชียงใหม่

ทันตแพทย์ กิตติโชติ บุญศรี

DDS., MSc.,

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • Certificate Medical Science in Dentistry, University of London, UK
  • MSc., Implant Dentistry, University College London (UCL) , UK

ทันตแพทย์ พรศักดิ์ ตันตาปกุล

DDS., MSc.,

  • ประกาศนียบัตรทันตกรรมจัดฟัน, New York University , USA
  • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Taiwan
  • ประกาศนียบัตรเทคนิคการจัดฟันด้านในแบบใหม่, Japan
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาทันตกรรมจัดฟัน, University of London, UK