ราคาจัดฟันแบบใส จัดฟันราคา ทำฟันขาวราคา จัดฟัน ราคารากฟันเทียม ราคาฟอกสีฟัน

ค่ารักษา

การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ราคาค่าทำฟัน
ขูดหินปูน และขัดฟัน คน 1,200 – 2,000
เอ๊กซเรย์
เอ็กซ์เรย์ฟิล์มเล็ก(Periapical film) ฟิล์ม 200
เอ็กซ์เรย์ทั้งปาก(Panoramic film – full mouth: Digital) ฟิล์ม 1,200
เอ็กซ์เรย์ศีรษะด้านข้าง(Cephalometric film) ฟิล์ม 1,200
3D CT Scan ตำแหน่ง 5,000-10,000
การอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน
ค่าอุดฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน(เรซิน) ด้าน 1,000
ยาชาเฉพาะที่ (กรณีที่ใช้ร่วมกับการอุดฟัน) เข็ม 500
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ทันตกรรมเพื่อความงาม
ฟอกสีฟันด้วย Zoom!™ คน 9,000
ฟอกสีฟัน POLA คน 7,000
ชุดฟอกสีฟันแบบทำที่บ้าน ชุด 5,000
ครอบฟัน
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะธรรมดา ซี่ 10,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>2% ซี่ 14,000
ครอบฟันเซรามิกกับโลหะผสมทอง>50% ซี่ 18,000-20,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น IPS e.Max ซี่ 18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Lava All Ceramics ซี่ 18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Cercon Smart Ceramics ซี่ 18,000
ครอบฟันเซรามิกทั้งชิ้น Procera ซี่ 20,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุสีเหมือนฟัน (เรซิน) ซี่ 5,000-6,000
เคลือบผิวฟันด้วยวัสดุเซรามิก Porcelain Veneer : IPS eMax ซี่ 15,000
Super-thin Veneer ซี่ 18,000
Lumineers ซี่ 23,000
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
การรักษารากฟัน
ฟันหน้า(anterior) ซี่ 9,000
ฟันกรามน้อย (premolar) ซี่ 12,000
ฟันกราม (molar) ซี่ 15,00
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ถอนฟันและผ่าฟันคุด
ถอนฟัน ซี่ 1,000 – 1,500
ถอนฟัน : แบบซับซ้อน ซี่ 2,000 – 2,500
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
ทำฟันปลอมแบบถอดได้
ฟันปลอมฐานโลหะ (resin base denture) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก ชิ้น 5,000 – 6,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก ชิ้น 13,000 – 22,000
ฟันปลอมฐานโลหะ (metal frame denture ) พร้อมฟัน 1-4 ซี่แรก 500
ฟันปลอมทั้งปากโดยประมาณ (acrylic full denture) ชิ้น 20,000-25,000
การรักษา ต่อ ค่ารักษา Baht
จัดฟันราคา
จัดฟันโลหะ 60,000 – 70,000
จัดฟันเซรามิก สีเหมือนฟัน 70,000 – 90,000
จัดฟันเครื่องมือ  Damon /3M Gemini 80,000 – 90,000
จัดฟันเครื่องมือ Damon Clear/ 3M Clarity SL 90,000 – 95,000
จัดฟันด้านใน 5,000-10,000
จัดฟันแบบใส ไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign express 75,000
จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign Lite 130,000
จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Moderrate) 150,000
จัดฟันแบบใสไม่เห็นเครื่องมือ Invisalign (Comprehensive) 180,000
เครื่องมือจัดฟันแบบถอดได้ ชิ้น 5,000
การรักษา
ต่อ
ค่ารักษา Baht
ราคา
รากฟันเทียม
ราคาครอบ
บนรากฟันเทียม
ค่าปลูกรากฟันเทียมไททาเนียม  (ราคารวมครอบฟันบนรากฟันเทียมแล้ว)
Digital Surgical Guide 1-2 ซี่ 7,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Normal Surface
รากฟันเทียมไททาเนียม SIC ซี่ 40,000 25,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Titanium – Active Surface
รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann SLA ซี่ 45,000 25,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann SLActive ซี่ 55,000 25,000
รากฟันเทียมไททาเนียม Nobel Biocare NobelActive ซี่ 55,000 25,000
รากฟันเทียม Roxolid – Advance Titanium & Zirconia Ceramic Implant System
รากฟันเทียมไททาเนียม Straumann Roxolid ซี่ 60,000 25,000
รากฟันเทียมทั้งปาก
ปลูกรากฟันเทียมไททาเนียมทั้งปาก by report