ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทางและเทคโนโลยีที่ทันสมัย

ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการทันตกรรมที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

หมอจัดฟันใส

การบริการด้านทันตกรรม