ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

ให้บริการโดยทันตแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีที่ทันสมัย

คลินิกทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์ ให้บริการทางทันตกรรมโดยทันตแพทย์เฉพาะทางที่มีประสบการณ์สูง จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ รวมทั้งการให้บริการทันตกรรมที่ทันสมัย ทำให้ได้ผลการรักษาที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ศูนย์ทันตกรรม เชียงใหม่ อินเตอร์เนชั่นแนล เดนทัล เซ็นเตอร์

เราให้บริการด้าน ทันตกรรม ทุกสาขาวิชา เช่น รากฟันเทียม ครอบฟัน เซรามิกวีเนียร์ ฟอกสีฟัน รักษารากฟัน